085 732 67 92 contact@transexperts.nl

Douane inklaring

Een hoop regelwerk besparen bij douane inklaring 

Van EORI-nummers tot aan Telex-release. Wij zetten graag alle onderwerpen rondom de douane inklaring op een rij.

Goederen aangeven bij de douane  

Als je transport importeert vanuit een land buiten de EU, dan moeten deze goederen worden aangegeven bij de Douane. Voor de meeste goederen betaal je invoerrechten en BTW aan de overheid.

Wanneer je goederen importeert vanuit bepaalde ontwikkelingslanden, kun je middels een Form A of een REX-registratie vrijstelling krijgen van invoerrechten.

Waneer je vaker goederen importeert, kun je de BTW verleggen, waardoor je niet direct de BTW hoeft af te dragen, maar deze later in de boekhouding verrekend wordt.

Man en vrouw geven goederen aan
EORI nummer voor importeren goederen

EORI-nummer  

Wanneer je importeert of exporteert, moet jouw bedrijf een zogenaamd EORI-nummer hebben. Het EORI-nummer is een identificatienummer voor het uitwisselen van de gegevens met de Douane. EORI staat voor Economic Operators Registration and Identification.

Indien je nog geen EORI-nummer heeft, helpt Trans Experts graag bij het invullen van het aanvraagformulier. Nadat het aanvraagformulier bij de Belastingdienst is ingediend, heb je doorgaans na een paar dagen uw EORI-nummer.

Goederencode / HS-code 

Voor de douane-aangifte is een goederencode van de goederen nodig. Met die code bepaalt de douane of je de juiste invoerbelasting betaalt en of je het goede btw-tarief betaalt. De douane gebruikt de goederencode ook om te kijken of een invoervergunning nodig is. Voor de aangifte van goederen gebruiken alle EU-landen dezelfde goederencodes.

De World Customs Organization (WCO) ontwikkelde een 6-cijferige HS-code voor diverse categorieën goederen. Sommige goederen vielen echter onder eenzelfde HS-code. Om deze goederen wat meer te onderscheiden, heeft de EU de:

  • HS-code uitgebreid met 2 cijfers om bepaalde export-maatregelen eraan te kunnen koppelen. Deze 8-cijferige code (HS+2) noemt men ook wel combined nomenclature (CN-Code) en is dus gerelateerd aan de export.
  • Om import-maatregelen te kunnen koppelen, heeft de EU nog eens 2 cijfers toegevoegd op de CN-code, wat uiteindelijk de definitie TARIC-code heeft gekregen.

Hiermee krijgt je:

  • HS-CODE: basis wereldstandaard van 6 cijfers
  • CN-CODE: HS-Code van 8 cijfers export gerelateerd
  • TARIC-CODE: CN-Code van 10 cijfers: import- en exportregel gerelateerd

De eerste twee cijfers worden ‘hoofdstukken’ genoemd, de eerste vier cijfers heten ‘kopjes’ en bij zes cijfers worden ‘sub-rubrieken’ geïntroduceerd.

Voorbeeld: HS-code 010.111 =

  • Rubriek 01: Levende dieren
  • Rubriek 0101: Levende dieren – Paarden, ezels, muildieren en muilezels
  • Rubriek 010111: Levende dieren – Paarden, ezels, muildieren en muilezels – Raszuiver
Goederencode voor importeren van goederen
Importheffing voor douane

Hoe wordt de invoerheffing bepaald?

De douanewaarde van de in te voeren goederen bepaalt de hoogte van de te betalen belasting. De douanewaarde is gebaseerd op de verkoop die plaatsvond onmiddellijk voordat de goederen het douanegebied van de Europese Unie (EU) zijn binnengebracht met daarbij opgeteld de kosten van het transport en de kosten van een eventueel afgesloten verzekering.

De douanewaarde van transport goederen is in alle EU-landen gelijk. De omzetbelasting (btw) of accijnzen kunnen wel per EU-land verschillen. Of je nu goederen invoert in Nederland, België of Duitsland, de te betalen invoerrechten zijn overal in de EU gelijk. 

Hoeveel bedragen de invoerrechten?

Hoeveel de invoerrechten bedragen, hangt af van de producten die je invoert en het land waar de goederen vandaan komen. Wil je weten welk tarief van invoerrechten geldt? Raadpleeg dan de database van de Nederlandse douane of de Market Access Database van de Europese Unie.

Bill of Lading

Bij de douane-aangifte is een aantal documenten nodig. Het eerste document is de originele Bill of Lading (B/L). Dit is een document dat de agent van Trans Experts in de laadhaven heeft ontvangen van je leverancier. Het toont aan dat de rederij de goederen in ontvangst heeft genomen voor transport om deze in de haven van bestemming af te leveren aan diegene die je hebt aangegeven.

Het is feitelijk een weerlegging van de vervoersovereenkomst (connossement) en vertegenwoordigt de goederen. Juridisch heeft de B/L de betekenis van een waardepapier. Het document is verhandelbaar.

 

Invoerrechten en kosten voor containers
Telex-release voor zeevracht

Telex-release 

De Telex-Release B/L is een document dat de goederen die op de B/L staan vrijgeeft. Het is een vrijgave van de leverancier/fabrikant (shipper) aan Trans Experts in de loshaven. Met de Telex-Release B/L kun je zonder originele B/L over de transport goederen beschikken.

De Telex-Release B/L kan per e-mail verzonden worden, waardoor hiermee de douane-aangifte (sneller) gedaan kan worden zonder de originele B/L per post naar de douane te hoeven zenden.

Wij raden je bij alle transporten aan met je leverancier een telex-release af te spreken, om vertragingen door papieren documenten te voorkomen.

Express-release 

Wanneer je vaker zaken doet met een bepaalde leverancier en na een tijdje een vertrouwensbasis is opgebouwd, dan kun je jouw leverancier vragen een express-release op te maken.

In dit geval worden er geen papieren of digitale documenten opgesteld. Bij aankomst in de loshaven kun je zonder verdere bureaucratie over je goederen beschikken.

Vanuit Trans Experts is ook met vaak grotere, vooral Chinese, leveranciers al een vertrouwensband opgebouwd. Je maakt gebruik van de vertrouwensband die Trans Experts heeft met je leverancier zodat het transport met zo weinig mogelijk bureaucratie verloopt.

Express release bij zeevracht
Man bekijkt aangiftesysteem van douane

Douane-aangiftesysteem 

De invoeraangifte via Trans Experts is grotendeels volledig geautomatiseerd en vindt binnen enkele minuten plaats. De aangifte wordt voor de daadwerkelijke inklaring al helemaal voorbereid. Je weet twee weken voor aankomst al de hoogte van de invoerrechten en de BTW.

Op het moment het moment dat de goederen in de haven van Rotterdam of Antwerpen zijn afgeleverd, voeren wij de daadwerkelijke inklaring snel door om geen tijd te verliezen. Bij deze aanmelding krijgen wij van de douane te horen of zij de douane-controle puur op basis van de documenten uitvoert, of dat zij de goederen fysiek willen controleren. 

Status: Wit 

Niet-risicovolle aangiftes worden direct administratief afgehandeld en krijgen de status ‘wit’. Deze aangiftes worden at random geselecteerd voor een fysieke controle. Iedere aangifte wordt beoordeeld aan de hand van een selectieprofiel. Wit afgehandelde aangiftes zijn dan meteen beschikbaar voor de importeur en kunnen weggevoerd worden. Je krijgt dan een zogenaamde ‘Toestemming tot Wegvoering’, waardoor de status van de transport goederen verandert van douanegoederen in vrije goederen. Tevens ontvang je een ‘Uitnodiging tot Betaling’ waarop de (eventuele) verschuldigde invoerrechten en BTW-bedragen vermeld staan.

Status: Oranje 

Een invoeraangifte kan ook de kleur ‘oranje’ krijgen. Trans Experts moet dan de factuur en overige documenten die bij een aangifte horen, aan de douane ter beschikking stellen. Die kijkt dan of de aangifte juist is en kan een nader onderzoek gelasten. Als de douane opmerkingen heeft kan ze de aangifte corrigeren. Als alles in orde is, volgt de ‘Toestemming tot Wegvoering’ en een ‘Uitnodiging tot Betaling’: De de aangifte is afgehandeld en u kunt over de goederen beschikken. 

Status: Rood 

Indien de douane beslist dat de goederen fysiek dienen te worden gecontroleerd, betekent dat dat de aangifte de status Rood krijgt. Trans Experts overlegt dan met de douane waar de fysieke controle zal plaatsvinden. Bij een fysieke controle worden alle documenten en de goederen geïnspecteerd. Soms vinden op producten extra controles plaats. Zolang je goederen niet worden vrijgegeven, blijven de goederen in het warehouse of in de container op speciale locaties. Bij een fysieke controle worden ook gasmetingen gedaan. In de containers wordt in het land van vertrek gas gespoten om schadelijk ongedierte te doden. Dit gas moet voor de controle uit de container zijn. Ook de gasmeting wordt door Trans Experts geregeld.

Helaas ontstaan door fysieke douanecontroles extra kosten die wij aan je moeten doorberekenen. Het aantal containers dat fysiek gecontroleerd wordt, is echter relatief gezien laag. Ook zal de levering van de goederen vertraging oplopen door de controle. Deze vertraging probeert Trans Experts zo klein mogelijk te houden. Wanneer je transport voor een douane-controle geselecteerd is, houdt Trans Experts je natuurlijk steeds op de hoogte van de voortgang, zodat je weet waar je aan toe bent.

Logistiek controleren in warehouse