085 732 67 92 contact@transexperts.nl

Incoterms

Trans Experts levert, met altijd de juiste incoterms

Met incoterms worden de regels rondom import en export voor iedereen duidelijk. Het zijn de leveringsvoorwaarden waar wereldwijd op wordt gekoerst als het gaat om transport. 

De ICC Incoterms, standaard leveringsvoorwaarden

De ICC Incoterms zijn standaard leveringsvoorwaarden, die wereldwijd gebruikt worden voor de koop en verkoop van goederen. De incoterms geven duidelijkheid aan personen die dagelijks actief zijn in de internationale import en/of export. Wij raden aan altijd duidelijk met leveranciers of afnemers af te spreken onder welke incoterm goederen worden gekocht of verkocht.

Er zijn elf verschillende incoterms. Deze definities zorgen ervoor dat er duidelijk afgesproken is wie het transport moet betalen, wie de risico’s draagt wanneer de goederen verloren gaan of als er schade opgelopen wordt tijdens transport, en wie er verantwoordelijk is voor douaneformaliteiten en -belastingen.

Elke incoterm heeft zijn eigen afkorting zoals EXW (‘Ex Works’) of FOB (‘Free on Board’). Het overgrote deel van de importtransporten verloopt via FOB, gevolgd door EXW.

Incoterms voor transport

Wie is verantwoordelijk voor welk deel? 

Hiernaast kun je precies zien wie voor welk deel van het transport verantwoordelijk is voor alle incoterms.

Voor import kiezen onze meeste klanten voor de incoterms FOB en EXW, waarbij zij een aparte goederentransportverzekering afsluiten. Je kunt deze via Trans Experts afsluiten.

Indien je vaak transporten heeft, kun j ook een eigen doorlopende goederentransportverzekering afsluiten bij één van onze verzekeringspartners.

Bekijk meer informatie 
per stap

Free On Board – VRIJ AAN BOORD (overeengekomen verschepingshaven)

De verkoper moet de goederen aan boord van het door de koper aangewezen schip laden. Kosten en risico’s zijn voor de koper wanneer de goederen daadwerkelijk aan boord van het schip zijn (bij het gebruik van ICC Incoterms® 2020 is dit bij het passeren van de reling van het schip).

Levering
De verkoper moet de goederen afleveren geplaatst aan boord van het door de koper genoemde schip in de afgesproken verschepingshaven.

Transportrisico
Het risico van schade tijdens het vervoer is vanaf de levering voor rekening van de koper. Vóór de levering draagt de verkoper dit risico.

Transportkosten
De kosten van het vervoer zijn vanaf de levering op het schip voor rekening van de koper.

Douaneformaliteiten
De verkoper moet alle douaneformaliteiten verzorgen die voortvloeien uit de uitvoer. Voor zijn rekening zijn de ook de kosten, rechten en heffingen die hieruit voortvloeien. Bij invoer in het land van bestemming zijn de douaneformaliteiten, kosten, rechten en heffingen zijn voor rekening van de koper.

Transportverzekering
Geen van beide partijen is verplicht een verzekering voor de goederen af te sluiten.

Toevoeging plaats van levering
Aan de leveringsconditie moet altijd worden toegevoegd waar de overdracht van de goederen plaatsvindt. Bij FOB is dit aangegeven met: … named port of shipment (… overeengekomen verschepingshaven).

Bij EXW heeft de koper maximale verplichtingen en de verkoper minimale verplichtingen. De conditie Ex Works wordt vaak gebruikt bij het maken van een initiële offerte voor de verkoop van goederen zonder enige kosten inbegrepen. EXW betekent dat een verkoper de goederen gereed heeft voor afhaling op zijn locatie (fabriek, magazijn, fabriek) op de overeengekomen datum.

Levering
De verkoper moet de goederen aan de koper ter beschikking stellen op de afgesproken plaats van levering. Hij hoeft de goederen niet te laden op het voertuig waarmee de goederen worden afgehaald. Doet hij dit toch, dan kan het zijn dat de verkoper voor rekening en risico van de koper laadt. 

Transportrisico
Het risico van schade aan of verlies van de goederen tijdens het vervoer is vanaf de levering voor rekening van de koper.

Transportkosten
De kosten zijn vanaf de levering voor rekening van de koper.

Douaneformaliteiten
De koper regelt zowel in het land van herkomst als in het land van aankomst de douaneformaliteiten en draagt ook de kosten daarvan. 

Toevoeging plaats van levering
Aan de leveringsconditie moet altijd worden toegevoegd waar de overdracht van de goederen plaatsvindt. Bij EXW is dit aangegeven met: … named place (…overeengekomen plaats).

Free Carrier – VRACHTVRIJ tot (eerste) VERVOERDER (overeengekomen laadplaats)

De verkoper betaalt voor vervoer naar het genoemde punt van levering en het risico gaat over wanneer de goederen worden overgedragen aan de eerste vervoerder.

 

Levering
De verkoper moet de goederen leveren aan de vervoerder of een andere door de koper aangewezen persoon, op het overeengekomen punt, indien van toepassing, in de overeengekomen plaats op de afgesproken datum of binnen de voor levering overeengekomen termijn.

Transportrisico
Het risico van schade tijdens het vervoer is vanaf de levering voor rekening van de koper.

Transportkosten
De kosten van het vervoer zijn vanaf de overeengekomen plaats van levering voor rekening van de koper. Tot de levering zijn de kosten voor rekening van de verkoper.

Douaneformaliteiten
De verkoper moet alle douaneformaliteiten verzorgen die voortvloeien uit de uitvoer. Voor zijn rekening zijn de ook de kosten, rechten en heffingen die daaruit voortvloeien. De douaneformaliteiten, kosten, rechten en heffingen zijn voor rekening van de koper bij doorvoer door andere landen en invoer in het land van bestemming.

Transportverzekering
Geen van beide partijen is verplicht een verzekering voor de goederen af te sluiten.

Toevoeging plaats van levering
Bij de leveringsconditie moet de plaats van goederenoverdracht worden vermeld. Bij FCA is dit aangegeven met: (… named place (… overeengekomen plaats)).

Carriage Paid To – VRACHTVRIJ TOT (overeengekomen plaats van bestemming)

De verkoper betaalt voor vervoer. Risico’s worden overgedragen aan de koper bij het overhandigen van goederen aan de eerste vervoerder. CPT is de tegenhanger van CFR.

Terminal Handling Charges (THC) zijn kosten die worden aangerekend door de terminaloperator. Deze kosten kunnen al dan niet worden opgenomen door de vervoerder in hun vrachttarieven – de koper zou moeten informeren of de CPT-prijs THC omvat, om verrassingen te voorkomen.

Levering
De verkoper moet de goederen afleveren aan de gecontracteerde vervoerder.

Transportrisico
Het risico van schade tijdens het vervoer is vanaf het overdragen aan de vervoerder voor rekening van de koper. Vóór de levering loopt de verkoper het risico.

Transportkosten
De kosten van het vervoer naar overeengekomen plaats van bestemming zijn voor rekening van de verkoper. Verder vervoer is voor rekening van de koper. Let op, de overgang van kosten vindt niet op hetzelfde moment plaats als de overgang van risico voor transportschade.

Douaneformaliteiten
De verkoper moet de douaneformaliteiten verzorgen die voortvloeien uit de uitvoer. Voor zijn rekening zijn ook de daaraan verbonden kosten, rechten en heffingen. De douaneformaliteiten en kosten die betrekking hebben op doorvoer zijn in de regel voor rekening van de koper. Voor rekening en risico van de koper zijn alle douaneformaliteiten en de daaraan verbonden kosten, rechten en heffingen die voortvloeien uit invoer in het land van bestemming.

Transportverzekering
De verkoper hoeft voor de koper geen transportverzekering voor de goederen afsluiten.

Toevoeging plaats van levering
Aan de leveringsconditie moet altijd worden toegevoegd waar de overdracht van de goederen plaatsvindt. Bij CPT is dit aangegeven met: … place of destination (…overeengekomen plaats van bestemming).

Carriage and Insurance Paid to – VRACHTVRIJ INCLUSIEF VERZEKERING TOT (overeengekomen plaats van bestemming)

Bij deze ICC Incoterms®-conditie betaalt de verkoper voor vervoer én verzekering naar het genoemde bestemmingspunt, maar het risico gaat over wanneer de goederen worden overgedragen aan de eerste vervoer. Terminal Handling Charges (THC) zijn kosten die worden aangerekend door de terminaloperator. Deze kosten kunnen al dan niet worden opgenomen door de vervoerder in hun vrachttarieven – de koper zou moeten informeren of de CIP-prijs THC omvat, om verrassingen te voorkomen.

De verkoper is verplicht de klant te informeren dat de goederen onderweg zijn.

 

Levering
De verkoper moet de goederen afleveren aan de gecontracteerde vervoerder.

Transportrisico
Het risico van schade tijdens het vervoer is vanaf overdracht van de goederen aan de vervoerder voor rekening van de koper. Vóór de levering loopt de verkoper het risico.

Transportkosten
De kosten van het vervoer naar de overeengekomen plaats van bestemming zijn voor rekening van de verkoper. Verder vervoer is voor rekening van de koper. Let op, de overgang van kosten vindt niet op hetzelfde moment plaats als de overgang van risico voor transportschade.

Douaneformaliteiten
De verkoper moet de douaneformaliteiten verzorgen die voortvloeien uit de uitvoer. Voor zijn rekening zijn ook de daaraan verbonden kosten, rechten en heffingen. De douaneformaliteiten en kosten die betrekking hebben op doorvoer zijn in de regel voor rekening van de verkoper. Voor rekening en risico van de koper zijn alle douaneformaliteiten en de daaraan verbonden kosten, rechten en heffingen die voortvloeien uit invoer in het land van bestemming.

Transportverzekering
De verkoper sluit een verzekeringscontract af ten behoeve van de koper vanaf het punt van levering tot tenminste het punt van bestemming. Deze verzekering dient te voldoen aan de uitgebreide dekking Institute Cargo Clauses (A). 

Toevoeging plaats van levering
Aan de leveringsconditie moet altijd worden toegevoegd waar de overdracht van de goederen plaatsvindt. Bij CIP is dit aangegeven met: …place of destination (…overeengekomen plaats van bestemming).

Delivered At Place – overeengekomen plaats van bestemming

De verkoper betaalt voor vervoer naar de genoemde plaats, behalve de kosten in verband met de inklaring van import. De verkoper neemt bovendien alle risico’s voorafgaand aan het moment dat de goederen klaar zijn om door de koper te worden gelost.

Levering
De verkoper moet de goederen, ongelost, op het aankomende transportmiddel ter beschikking stellen van de koper op het overeengekomen punt of plaats van bestemming.

Transportrisico
Het risico van schade tijdens het vervoer na het bereiken van de plaats van levering zijn voor rekening van de koper. Vóór de levering loopt de verkoper het risico.

Transportkosten
De kosten van het vervoer naar het overeengekomen punt in de plaats van levering zijn voor rekening van de verkoper. Verder vervoer is voor rekening van de koper.

Douaneformaliteiten
De verkoper moet alle douaneformaliteiten verzorgen die voortvloeien uit de uitvoer. Voor zijn rekening zijn ook de daaraan verbonden kosten, rechten en heffingen. Voor rekening en risico van de koper zijn alle douaneformaliteiten en de daaraan verbonden kosten, rechten en heffingen die voortvloeien uit invoer in het land van bestemming.

Transportverzekering
Geen van beide partijen is verplicht een verzekering voor de goederen af te sluiten.

Toevoeging plaats van levering
Aan de leveringsconditie moet altijd worden toegevoegd waar de overdracht van de goederen plaatsvindt. Bij DAP is dit aangegeven met: … named place (…overeengekomen plaats).

DDP (DELIVERED DUTY PAID) – Geleverd en douane betaald

Bij DDP heeft de verkoper maximale verplichtingen en de koper minimale verplichtingen. De verkoper is verantwoordelijk voor het afleveren van de goederen op de genoemde plaats in het land van de koper en betaalt alle kosten om de goederen naar de bestemming te brengen, inclusief invoerrechten en belastingen.

Levering
De verkoper moet de goederen, niet gelost, op het aankomende vervoermiddel in de overeengekomen plaats van bestemming ter beschikking stellen van de koper of een andere door de koper aangewezen persoon.

Transportrisico
Het risico van schade tijdens het vervoer is tot aan de levering op het vervoermiddel op de overeengekomen plaats van bestemming voor rekening van de verkoper.

Transportkosten
De kosten van het vervoer naar de overeengekomen plaats van bestemming zijn voor rekening van de verkoper.

Douaneformaliteiten
De verkoper moet alle douaneformaliteiten verzorgen die verbonden zijn aan de uitvoer, doorvoer en invoer naar de afgesproken plaats van bestemming. Voor zijn rekening zijn ook de kosten daarvan alsmede rechten, belastingen en heffingen die daarmee verband houden.

Transportverzekering
De verkoper is niet verplicht een verzekering voor de goederen af te sluiten.

Toevoeging plaats van levering
Aan de leveringsconditie moet altijd worden toegevoegd waar de overdracht van de goederen plaatsvindt. Bij DDP is dit aangegeven met: … named place of destination (… overeengekomen plaats van bestemming).

Free Alongside Ship – VRIJ LANGSZIJ SCHIP (overeengekomen verschepingshaven)

De verkoper moet de goederen langszij het schip plaatsen in de genoemde haven. Als de goederen zich in een container bevinden, draagt de verkoper de goederen doorgaans over in een terminal en niet langszij een schip. In dergelijke situaties kan de FAS regel niet geschikt zijn en kan beter de FCA regel worden gebruikt. Deze term wordt meestal gebruikt voor stukgoed of bulklading.

Levering
De verkoper moet de goederen leveren langszij het door koper specifiek genoemde schip, op de laadplaats in de afgesproken verschepingshaven en op een wijze die voor deze haven gebruikelijk is. 

Transportrisico
Het risico van schade tijdens het vervoer is vanaf de levering voor rekening van de koper. Vóór de levering loopt de verkoper dit risico.

Transportkosten
De kosten van het vervoer zijn vanaf de levering voor rekening van de koper. Partijen worden met klem aangeraden om het punt van lading in de overeengekomen haven van verscheping zo duidelijk mogelijk aan te geven, omdat de THC (Terminal Handling Charges) voor dit punt voor rekening van de verkoper zijn.

Douaneformaliteiten
De verkoper verzorgt alle douaneformaliteiten die voortvloeien uit de uitvoer. Voor zijn rekening zijn ook de hieruit voortvloeiende kosten, rechten en heffingen. De douaneformaliteiten, kosten, rechten en heffingen zijn voor rekening van de koper bij invoer in het land van bestemming.

Transportverzekering
Geen van beide partijen is verplicht een verzekering voor de goederen af te sluiten.

Toevoeging plaats van levering
Aan de leveringsconditie moet altijd worden toegevoegd waar de overdracht van de goederen plaatsvindt. Bij FAS is dit aangegeven met: … named port of shipment (…overeengekomen verschepingshaven).

Cost and Freight – KOSTEN EN VRACHT (overeengekomen bestemmingshaven)

De verkoper moet de kosten en vracht betalen om de goederen naar de haven van bestemming te brengen. Het risico wordt echter overgedragen aan de koper zodra de goederen op het schip zijn geladen (bij het gebruik van de ICC Incoterms® 2020 is dit bij het passeren van de reling van het schip). Verzekering voor de goederen is NIET inbegrepen. Ook het onderscheid tussen de bestemmingshaven en de verschepingshaven is bij CFR belangrijk. Terminal Handling Charges (THC) zijn kosten die worden aangerekend door de terminaloperator. Deze kosten kunnen al dan niet worden opgenomen door de vervoerder in hun vrachttarieven – de koper zou moeten informeren of de CFR-prijs THC omvat, om verrassingen te voorkomen. Deze term heette vroeger CNF (C&F).

Levering
De verkoper moet de goederen afleveren aan boord van het door de koper genoemde schip in de afgesproken verschepingshaven.

Transportrisico
Het risico van schade tijdens het vervoer is vanaf het passeren van de scheepsreling in de verschepingshaven voor rekening van de koper.

Transportkosten
De kosten van het vervoer naar de overeengekomen bestemmingshaven zijn voor rekening van de verkoper. De verkoper sluit dus een vervoerovereenkomst af voor transport naar de bestemmingshaven. Wanneer de goederen op de kade van de bestemmingshaven staan, is verder vervoer is voor rekening van de koper. Let op, de overgang van kosten vindt niet op hetzelfde moment plaats als de overgang van risico voor transportschade.

Douaneformaliteiten
De verkoper moet alle douaneformaliteiten verzorgen die voortvloeien uit de uitvoer. Voor zijn rekening zijn ook de daaraan verbonden kosten, rechten en heffingen. Voor rekening en risico van de koper zijn alle douaneformaliteiten en de daaraan verbonden kosten, rechten en heffingen die voortvloeien uit invoer in het land van bestemming.

Transportverzekering
Geen van beide partijen is verplicht een verzekering voor de goederen af te sluiten.

Toevoeging plaats van levering
Aan de leveringsconditie moet altijd worden toegevoegd waar de overdracht van de goederen plaatsvindt. Bij CFR is dit aangegeven met: … named port of destination (… overeengekomen bestemmingshaven).

Cost, Insurance and Freight – KOSTEN,VERZEKERING EN VRACHT (overeengekomen bestemmingshaven)

CIF is precies hetzelfde als CFR, behalve dat de verkoper bovendien een verzekering moet afsluiten en betalen. Terminal Handling Charges (THC) zijn kosten die worden aangerekend door de terminaloperator. Deze kosten kunnen al dan niet worden opgenomen door de vervoerder in hun vrachttarieven – de koper zou moeten informeren of de CIF-prijs THC omvat, om verrassingen te voorkomen.

Levering
De verkoper moet de goederen afleveren aan boord van het door de koper genoemde schip in de afgesproken verschepingshaven.

Transportrisico
Het risico van schade tijdens het vervoer is in principe vanaf het plaatsen van de goederen aan boord in de verschepingshaven voor rekening van de koper. Vóór de levering loopt de verkoper het risico. 

Transportkosten
De kosten van het vervoer naar de overeengekomen bestemmingshaven zijn voor rekening van de verkoper. Verder vervoer is voor rekening van de koper.

Douaneformaliteiten
De verkoper moet de douaneformaliteiten verzorgen die voortvloeien uit de uitvoer. Voor zijn rekening zijn ook de daaraan verbonden kosten, rechten en heffingen. Voor rekening en risico van de koper zijn alle douaneformaliteiten en de daaraan verbonden kosten, rechten en heffingen die voortvloeien uit invoer in het land van bestemming.

Transportverzekering
De verkoper sluit een verzekeringscontract ten behoeve van de koper vanaf de haven van verscheping tot tenminste de haven van bestemming. De verzekering dient te voldoen aan de eisen van de Institute Cargo Clauses (C).

Toevoeging plaats van levering
Aan de leveringsconditie moet altijd worden toegevoegd waar de overdracht van de goederen plaatsvindt. Bij CIF is dit aangegeven met: … named port of destination (…overeengekomen bestemmingshaven).

DPU (DELIVERED AT PLACE UNLOADED)

De verkoper draagt alle risico’s met betrekking tot het brengen van de goederen naar en het lossen van de goederen op de overeengekomen plaats van bestemming.

Levering
De verkoper moet de goederen lossen van het aankomende vervoermiddel en vervolgens ter beschikking stellen van de koper op een overeengekomen plaats van bestemming of overeengekomen punt in die plaats.

Transportrisico
Het risico van schade is na de levering in de afgesproken terminal voor rekening van de koper. Vóór de levering loopt de verkoper dit risico.

Transportkosten
De kosten van het vervoer naar de overeengekomen plaats van bestemming, inclusief lossingskosten, zijn voor rekening van de verkoper. Doorvervoer is voor rekening van de koper.

Douaneformaliteiten
De verkoper moet alle douaneformaliteiten verzorgen die voortvloeien uit de uitvoer. Voor zijn rekening zijn ook de daaraan verbonden kosten, rechten en heffingen. Voor rekening en risico van de koper zijn alle douaneformaliteiten en de daaraan verbonden kosten, rechten en heffingen die voortvloeien uit invoer in het land van bestemming.

Transportverzekering
Geen van beide partijen is verplicht een verzekering voor de goederen af te sluiten.

Toevoeging plaats van levering
Aan de leveringsconditie moet altijd worden toegevoegd waar de overdracht van de goederen plaatsvindt. 

 

FOB

Free On Board – VRIJ AAN BOORD (overeengekomen verschepingshaven)

De verkoper moet de goederen aan boord van het door de koper aangewezen schip laden. Kosten en risico’s zijn voor de koper wanneer de goederen daadwerkelijk aan boord van het schip zijn (bij het gebruik van ICC Incoterms® 2020 is dit bij het passeren van de reling van het schip).

Levering
De verkoper moet de goederen afleveren geplaatst aan boord van het door de koper genoemde schip in de afgesproken verschepingshaven.

Transportrisico
Het risico van schade tijdens het vervoer is vanaf de levering voor rekening van de koper. Vóór de levering draagt de verkoper dit risico.

Transportkosten
De kosten van het vervoer zijn vanaf de levering op het schip voor rekening van de koper.

Douaneformaliteiten
De verkoper moet alle douaneformaliteiten verzorgen die voortvloeien uit de uitvoer. Voor zijn rekening zijn de ook de kosten, rechten en heffingen die hieruit voortvloeien. Bij invoer in het land van bestemming zijn de douaneformaliteiten, kosten, rechten en heffingen zijn voor rekening van de koper.

Transportverzekering
Geen van beide partijen is verplicht een verzekering voor de goederen af te sluiten.

Toevoeging plaats van levering
Aan de leveringsconditie moet altijd worden toegevoegd waar de overdracht van de goederen plaatsvindt. Bij FOB is dit aangegeven met: … named port of shipment (… overeengekomen verschepingshaven).

EXW

Bij EXW heeft de koper maximale verplichtingen en de verkoper minimale verplichtingen. De conditie Ex Works wordt vaak gebruikt bij het maken van een initiële offerte voor de verkoop van goederen zonder enige kosten inbegrepen. EXW betekent dat een verkoper de goederen gereed heeft voor afhaling op zijn locatie (fabriek, magazijn, fabriek) op de overeengekomen datum.

Levering
De verkoper moet de goederen aan de koper ter beschikking stellen op de afgesproken plaats van levering. Hij hoeft de goederen niet te laden op het voertuig waarmee de goederen worden afgehaald. Doet hij dit toch, dan kan het zijn dat de verkoper voor rekening en risico van de koper laadt.

Transportrisico
Het risico van schade aan of verlies van de goederen tijdens het vervoer is vanaf de levering voor rekening van de koper.

Transportkosten
De kosten zijn vanaf de levering voor rekening van de koper.

Douaneformaliteiten
De koper regelt zowel in het land van herkomst als in het land van aankomst de douaneformaliteiten en draagt ook de kosten daarvan.

Toevoeging plaats van levering
Aan de leveringsconditie moet altijd worden toegevoegd waar de overdracht van de goederen plaatsvindt. Bij EXW is dit aangegeven met: … named place (…overeengekomen plaats).

FCA

Free Carrier – VRACHTVRIJ tot (eerste) VERVOERDER (overeengekomen laadplaats)

De verkoper betaalt voor vervoer naar het genoemde punt van levering en het risico gaat over wanneer de goederen worden overgedragen aan de eerste vervoerder.

 

Levering
De verkoper moet de goederen leveren aan de vervoerder of een andere door de koper aangewezen persoon, op het overeengekomen punt, indien van toepassing, in de overeengekomen plaats op de afgesproken datum of binnen de voor levering overeengekomen termijn.

Transportrisico
Het risico van schade tijdens het vervoer is vanaf de levering voor rekening van de koper.

Transportkosten
De kosten van het vervoer zijn vanaf de overeengekomen plaats van levering voor rekening van de koper. Tot de levering zijn de kosten voor rekening van de verkoper.

Douaneformaliteiten
De verkoper moet alle douaneformaliteiten verzorgen die voortvloeien uit de uitvoer. Voor zijn rekening zijn de ook de kosten, rechten en heffingen die daaruit voortvloeien. De douaneformaliteiten, kosten, rechten en heffingen zijn voor rekening van de koper bij doorvoer door andere landen en invoer in het land van bestemming.

Transportverzekering
Geen van beide partijen is verplicht een verzekering voor de goederen af te sluiten.

Toevoeging plaats van levering
Bij de leveringsconditie moet de plaats van goederenoverdracht worden vermeld. Bij FCA is dit aangegeven met: (… named place (… overeengekomen plaats)).

CPT

Carriage Paid To – VRACHTVRIJ TOT (overeengekomen plaats van bestemming)

De verkoper betaalt voor vervoer. Risico’s worden overgedragen aan de koper bij het overhandigen van goederen aan de eerste vervoerder. CPT is de tegenhanger van CFR.

Terminal Handling Charges (THC) zijn kosten die worden aangerekend door de terminaloperator. Deze kosten kunnen al dan niet worden opgenomen door de vervoerder in hun vrachttarieven – de koper zou moeten informeren of de CPT-prijs THC omvat, om verrassingen te voorkomen.

Levering
De verkoper moet de goederen afleveren aan de gecontracteerde vervoerder.

Transportrisico
Het risico van schade tijdens het vervoer is vanaf het overdragen aan de vervoerder voor rekening van de koper. Vóór de levering loopt de verkoper het risico.

Transportkosten
De kosten van het vervoer naar overeengekomen plaats van bestemming zijn voor rekening van de verkoper. Verder vervoer is voor rekening van de koper. Let op, de overgang van kosten vindt niet op hetzelfde moment plaats als de overgang van risico voor transportschade.

Douaneformaliteiten
De verkoper moet de douaneformaliteiten verzorgen die voortvloeien uit de uitvoer. Voor zijn rekening zijn ook de daaraan verbonden kosten, rechten en heffingen. De douaneformaliteiten en kosten die betrekking hebben op doorvoer zijn in de regel voor rekening van de koper. Voor rekening en risico van de koper zijn alle douaneformaliteiten en de daaraan verbonden kosten, rechten en heffingen die voortvloeien uit invoer in het land van bestemming.

Transportverzekering
De verkoper hoeft voor de koper geen transportverzekering voor de goederen afsluiten.

Toevoeging plaats van levering
Aan de leveringsconditie moet altijd worden toegevoegd waar de overdracht van de goederen plaatsvindt. Bij CPT is dit aangegeven met: … place of destination (…overeengekomen plaats van bestemming).

CIP

Carriage and Insurance Paid to – VRACHTVRIJ INCLUSIEF VERZEKERING TOT (overeengekomen plaats van bestemming)

Bij deze ICC Incoterms®-conditie betaalt de verkoper voor vervoer én verzekering naar het genoemde bestemmingspunt, maar het risico gaat over wanneer de goederen worden overgedragen aan de eerste vervoer. Terminal Handling Charges (THC) zijn kosten die worden aangerekend door de terminaloperator. Deze kosten kunnen al dan niet worden opgenomen door de vervoerder in hun vrachttarieven – de koper zou moeten informeren of de CIP-prijs THC omvat, om verrassingen te voorkomen.

De verkoper is verplicht de klant te informeren dat de goederen onderweg zijn.

Levering
De verkoper moet de goederen afleveren aan de gecontracteerde vervoerder.

Transportrisico
Het risico van schade tijdens het vervoer is vanaf overdracht van de goederen aan de vervoerder voor rekening van de koper. Vóór de levering loopt de verkoper het risico.

Transportkosten
De kosten van het vervoer naar de overeengekomen plaats van bestemming zijn voor rekening van de verkoper. Verder vervoer is voor rekening van de koper. Let op, de overgang van kosten vindt niet op hetzelfde moment plaats als de overgang van risico voor transportschade.

Douaneformaliteiten
De verkoper moet de douaneformaliteiten verzorgen die voortvloeien uit de uitvoer. Voor zijn rekening zijn ook de daaraan verbonden kosten, rechten en heffingen. De douaneformaliteiten en kosten die betrekking hebben op doorvoer zijn in de regel voor rekening van de verkoper. Voor rekening en risico van de koper zijn alle douaneformaliteiten en de daaraan verbonden kosten, rechten en heffingen die voortvloeien uit invoer in het land van bestemming.

Transportverzekering
De verkoper sluit een verzekeringscontract af ten behoeve van de koper vanaf het punt van levering tot tenminste het punt van bestemming. Deze verzekering dient te voldoen aan de uitgebreide dekking Institute Cargo Clauses (A).

Toevoeging plaats van levering
Aan de leveringsconditie moet altijd worden toegevoegd waar de overdracht van de goederen plaatsvindt. Bij CIP is dit aangegeven met: …place of destination (…overeengekomen plaats van bestemming).

DAP

Delivered At Place – overeengekomen plaats van bestemming

De verkoper betaalt voor vervoer naar de genoemde plaats, behalve de kosten in verband met de inklaring van import. De verkoper neemt bovendien alle risico’s voorafgaand aan het moment dat de goederen klaar zijn om door de koper te worden gelost.

Levering
De verkoper moet de goederen, ongelost, op het aankomende transportmiddel ter beschikking stellen van de koper op het overeengekomen punt of plaats van bestemming.

Transportrisico
Het risico van schade tijdens het vervoer na het bereiken van de plaats van levering zijn voor rekening van de koper. Vóór de levering loopt de verkoper het risico.

Transportkosten
De kosten van het vervoer naar het overeengekomen punt in de plaats van levering zijn voor rekening van de verkoper. Verder vervoer is voor rekening van de koper.

Douaneformaliteiten
De verkoper moet alle douaneformaliteiten verzorgen die voortvloeien uit de uitvoer. Voor zijn rekening zijn ook de daaraan verbonden kosten, rechten en heffingen. Voor rekening en risico van de koper zijn alle douaneformaliteiten en de daaraan verbonden kosten, rechten en heffingen die voortvloeien uit invoer in het land van bestemming.

Transportverzekering
Geen van beide partijen is verplicht een verzekering voor de goederen af te sluiten.

Toevoeging plaats van levering
Aan de leveringsconditie moet altijd worden toegevoegd waar de overdracht van de goederen plaatsvindt. Bij DAP is dit aangegeven met: … named place (…overeengekomen plaats).

DDP

DDP (DELIVERED DUTY PAID) – Geleverd en douane betaald

Bij DDP heeft de verkoper maximale verplichtingen en de koper minimale verplichtingen. De verkoper is verantwoordelijk voor het afleveren van de goederen op de genoemde plaats in het land van de koper en betaalt alle kosten om de goederen naar de bestemming te brengen, inclusief invoerrechten en belastingen.

Levering
De verkoper moet de goederen, niet gelost, op het aankomende vervoermiddel in de overeengekomen plaats van bestemming ter beschikking stellen van de koper of een andere door de koper aangewezen persoon.

Transportrisico
Het risico van schade tijdens het vervoer is tot aan de levering op het vervoermiddel op de overeengekomen plaats van bestemming voor rekening van de verkoper.

Transportkosten
De kosten van het vervoer naar de overeengekomen plaats van bestemming zijn voor rekening van de verkoper.

Douaneformaliteiten
De verkoper moet alle douaneformaliteiten verzorgen die verbonden zijn aan de uitvoer, doorvoer en invoer naar de afgesproken plaats van bestemming. Voor zijn rekening zijn ook de kosten daarvan alsmede rechten, belastingen en heffingen die daarmee verband houden.

Transportverzekering
De verkoper is niet verplicht een verzekering voor de goederen af te sluiten.

Toevoeging plaats van levering
Aan de leveringsconditie moet altijd worden toegevoegd waar de overdracht van de goederen plaatsvindt. Bij DDP is dit aangegeven met: … named place of destination (… overeengekomen plaats van bestemming).

FAS

Free Alongside Ship – VRIJ LANGSZIJ SCHIP (overeengekomen verschepingshaven)

De verkoper moet de goederen langszij het schip plaatsen in de genoemde haven. Als de goederen zich in een container bevinden, draagt de verkoper de goederen doorgaans over in een terminal en niet langszij een schip. In dergelijke situaties kan de FAS regel niet geschikt zijn en kan beter de FCA regel worden gebruikt. Deze term wordt meestal gebruikt voor stukgoed of bulklading.

Levering
De verkoper moet de goederen leveren langszij het door koper specifiek genoemde schip, op de laadplaats in de afgesproken verschepingshaven en op een wijze die voor deze haven gebruikelijk is.

Transportrisico
Het risico van schade tijdens het vervoer is vanaf de levering voor rekening van de koper. Vóór de levering loopt de verkoper dit risico.

Transportkosten
De kosten van het vervoer zijn vanaf de levering voor rekening van de koper. Partijen worden met klem aangeraden om het punt van lading in de overeengekomen haven van verscheping zo duidelijk mogelijk aan te geven, omdat de THC (Terminal Handling Charges) voor dit punt voor rekening van de verkoper zijn.

Douaneformaliteiten
De verkoper verzorgt alle douaneformaliteiten die voortvloeien uit de uitvoer. Voor zijn rekening zijn ook de hieruit voortvloeiende kosten, rechten en heffingen. De douaneformaliteiten, kosten, rechten en heffingen zijn voor rekening van de koper bij invoer in het land van bestemming.

Transportverzekering
Geen van beide partijen is verplicht een verzekering voor de goederen af te sluiten.

Toevoeging plaats van levering
Aan de leveringsconditie moet altijd worden toegevoegd waar de overdracht van de goederen plaatsvindt. Bij FAS is dit aangegeven met: … named port of shipment (…overeengekomen verschepingshaven).

CFR

Cost and Freight – KOSTEN EN VRACHT (overeengekomen bestemmingshaven)

De verkoper moet de kosten en vracht betalen om de goederen naar de haven van bestemming te brengen. Het risico wordt echter overgedragen aan de koper zodra de goederen op het schip zijn geladen (bij het gebruik van de ICC Incoterms® 2020 is dit bij het passeren van de reling van het schip). Verzekering voor de goederen is NIET inbegrepen. Ook het onderscheid tussen de bestemmingshaven en de verschepingshaven is bij CFR belangrijk. Terminal Handling Charges (THC) zijn kosten die worden aangerekend door de terminaloperator. Deze kosten kunnen al dan niet worden opgenomen door de vervoerder in hun vrachttarieven – de koper zou moeten informeren of de CFR-prijs THC omvat, om verrassingen te voorkomen. Deze term heette vroeger CNF (C&F).

Levering
De verkoper moet de goederen afleveren aan boord van het door de koper genoemde schip in de afgesproken verschepingshaven.

Transportrisico
Het risico van schade tijdens het vervoer is vanaf het passeren van de scheepsreling in de verschepingshaven voor rekening van de koper.

Transportkosten
De kosten van het vervoer naar de overeengekomen bestemmingshaven zijn voor rekening van de verkoper. De verkoper sluit dus een vervoerovereenkomst af voor transport naar de bestemmingshaven. Wanneer de goederen op de kade van de bestemmingshaven staan, is verder vervoer is voor rekening van de koper. Let op, de overgang van kosten vindt niet op hetzelfde moment plaats als de overgang van risico voor transportschade.

Douaneformaliteiten
De verkoper moet alle douaneformaliteiten verzorgen die voortvloeien uit de uitvoer. Voor zijn rekening zijn ook de daaraan verbonden kosten, rechten en heffingen. Voor rekening en risico van de koper zijn alle douaneformaliteiten en de daaraan verbonden kosten, rechten en heffingen die voortvloeien uit invoer in het land van bestemming.

Transportverzekering
Geen van beide partijen is verplicht een verzekering voor de goederen af te sluiten.

Toevoeging plaats van levering
Aan de leveringsconditie moet altijd worden toegevoegd waar de overdracht van de goederen plaatsvindt. Bij CFR is dit aangegeven met: … named port of destination (… overeengekomen bestemmingshaven).

CIF

Cost, Insurance and Freight – KOSTEN,VERZEKERING EN VRACHT (overeengekomen bestemmingshaven)

CIF is precies hetzelfde als CFR, behalve dat de verkoper bovendien een verzekering moet afsluiten en betalen. Terminal Handling Charges (THC) zijn kosten die worden aangerekend door de terminaloperator. Deze kosten kunnen al dan niet worden opgenomen door de vervoerder in hun vrachttarieven – de koper zou moeten informeren of de CIF-prijs THC omvat, om verrassingen te voorkomen.

Levering
De verkoper moet de goederen afleveren aan boord van het door de koper genoemde schip in de afgesproken verschepingshaven.

Transportrisico
Het risico van schade tijdens het vervoer is in principe vanaf het plaatsen van de goederen aan boord in de verschepingshaven voor rekening van de koper. Vóór de levering loopt de verkoper het risico.

Transportkosten
De kosten van het vervoer naar de overeengekomen bestemmingshaven zijn voor rekening van de verkoper. Verder vervoer is voor rekening van de koper.

Douaneformaliteiten
De verkoper moet de douaneformaliteiten verzorgen die voortvloeien uit de uitvoer. Voor zijn rekening zijn ook de daaraan verbonden kosten, rechten en heffingen. Voor rekening en risico van de koper zijn alle douaneformaliteiten en de daaraan verbonden kosten, rechten en heffingen die voortvloeien uit invoer in het land van bestemming.

Transportverzekering
De verkoper sluit een verzekeringscontract ten behoeve van de koper vanaf de haven van verscheping tot tenminste de haven van bestemming. De verzekering dient te voldoen aan de eisen van de Institute Cargo Clauses (C).

Toevoeging plaats van levering
Aan de leveringsconditie moet altijd worden toegevoegd waar de overdracht van de goederen plaatsvindt. Bij CIF is dit aangegeven met: … named port of destination (…overeengekomen bestemmingshaven).

DPU

DPU (DELIVERED AT PLACE UNLOADED)

De verkoper draagt alle risico’s met betrekking tot het brengen van de goederen naar en het lossen van de goederen op de overeengekomen plaats van bestemming.

Levering
De verkoper moet de goederen lossen van het aankomende vervoermiddel en vervolgens ter beschikking stellen van de koper op een overeengekomen plaats van bestemming of overeengekomen punt in die plaats.

Transportrisico
Het risico van schade is na de levering in de afgesproken terminal voor rekening van de koper. Vóór de levering loopt de verkoper dit risico.

Transportkosten
De kosten van het vervoer naar de overeengekomen plaats van bestemming, inclusief lossingskosten, zijn voor rekening van de verkoper. Doorvervoer is voor rekening van de koper.

Douaneformaliteiten
De verkoper moet alle douaneformaliteiten verzorgen die voortvloeien uit de uitvoer. Voor zijn rekening zijn ook de daaraan verbonden kosten, rechten en heffingen. Voor rekening en risico van de koper zijn alle douaneformaliteiten en de daaraan verbonden kosten, rechten en heffingen die voortvloeien uit invoer in het land van bestemming.

Transportverzekering
Geen van beide partijen is verplicht een verzekering voor de goederen af te sluiten.

Toevoeging plaats van levering
Aan de leveringsconditie moet altijd worden toegevoegd waar de overdracht van de goederen plaatsvindt.